Planet Possible

หนึ่งในหลักความยั่งยืนของเราเรียกว่า Planet Possible หมายถึงอนาคตอันสดใสที่เราร่วมกันสร้างได้ เพียงรู้จักเลือกเท่านั้น เราใช้ความพยายามอย่างหนักในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น ภายในปี พ.ศ. 2563 เราตั้งเป้าหมายว่า 1 ใน 4 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นอย่างน้อยจะต้องมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในท้องตลาด เพื่อให้คุณมีความสุขกับการตกแต่งบ้านอย่างสบายใจ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อค้นพบวิธีง่าย ๆ ที่คุณสามารถช่วยให้โลกของเรามีสีสันมากขึ้น รวมถึงวิธีที่เราจะช่วยให้อนาคตอันสดใสอยู่ใกล้แค่เอื้อม.

คุณภาพต้องมาก่อน

สำหรับเรา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสร้างความแตกต่างทางบวกให้แก่โลกเปรียบเหมือนเหรียญสองด้าน ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจอย่างฉลาดในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งแต่พลังงานและน้ำที่ใช้ไปจนถึงวัตถุดิบที่ใส่ลงในสีแต่ละกระป๋อง นอกจากนี้ยังหมายถึงการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากโรงงานและการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งสีไปถึงท่านลดลง

น้อยแต่มาก

เมื่อคุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากสีดูลักซ์ คุณจะสังเกตเห็นว่าความจำเป็นในการใช้สีมีปริมาณลดลงแต่กลับได้ผลลัพธ์อันน่าพอใจ ปริมาณสีที่น้อยลงเท่ากับชั้นบรรยากาศที่มีความสุขมากขึ้น และพื้นผิวที่คงทนมากขึ้นสำหรับคุณ

สีสดใหม่ อากาศสดชื่น

นอกจากนี้ เรายังหาวิธีการชาญฉลาดในการสร้างสรรค์สีที่มีกลิ่นอ่อนลง โดยการเปลี่ยนสารละลายที่ใช้ในสีแบบเดิมเป็นน้ำ ช่วยให้อากาศสดชื่นขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับทุกคน

บรรจุภัณฑ์ลดลง

เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของเรา เราใช้ความพยายามสูงสุดในการทำให้บรรจุภัณฑ์ใหม่ใช้วัสดุน้อยลงกว่าเดิม และวัสดุที่ใช้ไม่เพียงมาจากวัสดุรีไซเคิล แต่ยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดโครงการทาสีของคุณด้วย

ส่งเสริมการทำประโยชน์จากสีเหลือใช้ทั่วโลก

เราใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของทุกคนทั่วโลก โครงการ Let’s Colour มีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่สดใสขึ้นผ่านพลังของสี เราบริจาคสีให้แก่โครงการต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยพนักงานของเราก็มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยทาสี หรือร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงสถานที่นั้น ๆ

อายุยืนยาวขึ้น

นอกจากนี้เรายังทำงานอย่างหนักเพื่อให้สีของเราสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ในขณะเดียวกันก็ให้สีสวยยาวนานมากขึ้น เพื่อให้ความถี่ในการทาสีใหม่ลดลงอีกด้วย คุณอาจสงสัยว่าบริษัทสีประเภทไหนกันที่อยากให้โลกใช้สีน้อยลง บริษัทนั้นก็คือบริษัทที่เชื่อมั่นในหลักการ Planet Possible นั่นเอง